En stadig grund för din framgång

ACN grundades 1993 som en vision som delades av fyra entreprenörer – Greg Provenzano, Robert Stevanovski, Tony Cupisz och Mike Cupisz. Tillsammans hade dessa grundare flera årtionden av erfarenhet inom direktförsäljningsbranschen, men de var missnöjda med andra företag och jobbtillfällen som de hade träffat på under resan. De insåg då att det enda sättet att hitta ett företag som de ville utgöra en del av, var att skapa det företaget själva.

Så de tog fram ett block och började formulera en affärsplan. På ena sidan skrev de ner allt de visste fungerade bra, och på andra sidan allt som inte fungerade alls. De rev sedan itu pappret och behöll bara den halvan som innehöll det som i sinom tid skulle utgöra de grundläggande principerna bakom ACN – integritet, goda affärsseder och en strävan efter att alltid sätta de stora massornas behov framför sina egna.

Ur detta ursprungliga papper föddes en affärsidé som skulle fokusera på att erbjuda tjänster, som människor behöver och använder varje dag ... tjänster som inte kräver att någon ändrar sina köpvanor eller måste köpa produkter som de inte behöver eller har råd med.

ACN började som återförsäljare av teletjänster i USA, men har genom åren vuxit så pass att man i dagsläget erbjuder alla de grundläggande tjänster som kunder i över 24 länder använder dagligen. ACN är världens största direktförsäljare av telekommunikations-, energi- och grundläggande tjänster för både privatkunder och företag, men framför allt, så har företaget tillhandahållit ett sätt för otaliga människor att förändra sina liv.

Genom den där enda kolumnen på anteckningsblocket lade ACNs grundare grunden till det som ACN senare skulle utvecklas till – och stå fast vid även i framtiden. Och det är just samma principer som driver företaget framåt idag, mer än två årtionden senare.

Träffa ACNs grundare

Greg ProvenzanoACNs President och grundare

Greg Provenzano är djupt engagerad i frågor som gäller personlig utveckling, och inspirerar andra att arbeta lika hårt med sina privatliv som de gör i sina verksamheter. Greg är en ledare och motivatör för ACNs Oberoende Representanter. Han delar företagets vision med dem, samt olika sätt att förbättra sina verksamheter och sina liv. Greg kommunicerar dagligen med ACNs Oberoende Representanter, och uppmuntrar och hjälper dem att behålla fokus på sina mål. Läs Gregs blogg (endast på engelska).

Robert StevanovskiACNs Ordförande och grundare

Robert Stevanovski fokuserar på ACNs produktportfölj. Han ser till att företaget alltid erbjuder bästa möjliga produkter och tjänster till sina kunder, samt att ACNs hembaserade verksamhet är ledande inom direktförsäljningsindustrin genom att erbjuda grundläggande tjänster för både privatkunder och mindre företag. Robert övervakar fortlöpande ACNs produktportfölj, för att se till att företaget alltid ligger i framkant vad gäller den senaste tekniken och kan erbjuda balanserade alternativ för varje kunds personliga livsstil.

Tony CupiszACNs Vice President och grundare

Tony Cupisz ser till att varje Oberoende Representant som går med i verksamheten får tillgång till de verktyg de behöver för att lyckas, så länge de följer den beprövade affärsmodellen. Tony är en naturlig coach med en enorm entusiasm för direktförsäljning, och delar ACNs vision med ledare runt hela världen.

Mike CupiszACNs Vice President och grundare

Mike Cupisz och hans skicklighet när det gäller att bygga relationer har hjälpt ACN att expandera över fyra kontinenter, och gjort det möjligt för dem som går med i ACN att omedelbart skapa en global verksamhet. När han inte ägnar sin tid åt att utvärdera nya länder för ACNs fortsatta globala expansion, träffar Mike ACNs internationella ledare för att stötta dem i deras vardag.

Med ACN driver du din egen verksamhet – men du är aldrig ensam!

Börja idag