Ryktet betyder allt inom ACN

Integritet – det är ACNs viktigaste kärnvärde och utgör grunden som företaget byggdes på. Och trots företagets fantastiska tillväxt är integritet fortfarande det som driver varje beslut som vi fattar än idag, 20 år senare.

Ända sedan första dagen har ACNs grundare strävat efter att försäkra sig om att företaget – och dess Oberoende Representanter – agerar med största möjliga integritet, iakttar högsta möjliga etiska normer och arbetar enligt en marknadsföringsplan som överensstämmer med konsumentskyddslagarna medan de driver sina hembaserade verksamheter.

Se videon

ACNs Förhållningsregler

ACN har en uppsättning Riktlinjer och anvisningar som fastställer det vi ofta kallar “spelreglerna”. Varje Oberoende Representant överenskommer att följa dessa regler när de undertecknar sitt avtal med ACN. ACNs Riktlinjer och anvisningar beskriver hur ACN vill att de Oberoende Representanterna ska uppföra sig när de driver sin ACN-verksamhet och bygger upp sitt distributörskap genom att marknadsföra ACNs tjänster till tilltänkta kunder och marknadsföra ACNs Affärsmöjlighet till andra potentiella Oberoende Representanter.Det handlar inte bara om att ha en uppsättning Riktlinjer och anvisningar inom ACN, utan att aktivt säkerställa att de Oberoende Representanterna känner till dessa regler, och att det finns konsekvenser i det fall att någon bryter mot reglerna (inklusive uppsägning av den Oberoende Representantens distributörskap), samt att ACN vidtar lämpliga åtgärder för att aktivt upprätthålla dessa regler. ACN Europe har en välbemannad Compliance Department vid sitt europeiska huvudkontor i Amsterdam som ägnar sig åt just detta.

Inga undanflykter vid regelbrott

ACNs uppföranderegler är tydliga. Det finns inga undanflykter eller ursäkter vid brott mot regler eller lagar.

ACN har en nolltoleranspolicy vad gäller kundslamming som utförs av deras Oberoende Representanter. “Slamming” är när en Representant värvar en kund som inte har gett vederbörligt samtycke till att bli kund hos ACN. Anklagelser om slamming uppmärksammas ofta av både telekom- och konsumentmyndigheter samt polisen i många länder, och ACN tolererar inte någon Oberoende Representant som utsätter ACNs verksamhet för sådana risker.

ACN förbjuder även sina Oberoende Representanter att göra falska, vilseledande eller bedrägliga framställanden av något slag. Detta återspeglar lagen, och gäller för allt som en Oberoende Representant gör i anknytning till ACNs Affärsmöjlighet, och detta är särskilt viktigt när det gäller marknadsföring av ACNs Affärsmöjlighet till andra intressenter eller tilltänkta Oberoende Representanter. Det är av allra största vikt att ACNs Oberoende Representanter beskriver ACNs Affärsmöjlighet på vederbörligt sätt och inte ger en missvisande eller oriktig bild eller förvränger den.ACN påvisar i sitt eget material att framgång som Oberoende Representant inte är garanterad utan beror direkt på individens egna ansträngningar och insatser för att uppnå framgång, och att inte alla som går med i ACN blir framgångsrika. Detta är ett faktum, och det är viktigt att alla Oberoende Representanter även klargör detta när de beskriver den potentiella ersättning som ACNs Affärsmöjlighet kan medföra, så att eventuella intressenter och blivande Oberoende Representanter har en balanserad uppfattning om riskerna med att utnyttja ACNs Affärsmöjlighet. Alla Oberoende Representanter som inte gör detta riskerar uppsägning av deras distributörskap.

Det ligger i alla Oberoende Representanters intresse att bekanta sig med och noggrant följa våra “spelregler” eftersom de återspeglar lagarna som styr över vårt företags verksamhet, och säkerställer att ACN erbjuder sina Oberoende Representanter en hållbar och trovärdig affärsmöjlighet som grundar sig på ärlighet och integritet.

ACN stöder och är aktivt involverade i de olika direktförsäljningsföreningarnas ansträngningar för att främja direktförsäljningsbranschen och göra direktförsäljning universellt erkänt och respekterat som en av de bästa metoderna för nätverksmarknadsföring till konsumenter.

Med ACN driver du din egen verksamhet – men du är aldrig ensam!

Börja idag